PUBLIC(4): Rurality

 Uppdatering: Tider (09:00) och plats (Kulturhuset) mer info nedan


cropped-HeaderWebPUBLIC4.jpg
PUBLIC(4):RURALITY är ett endagsseminarie om konst i det offentliga utanför städerna den 29e september i Halmstad. PUBLIC arrangeras av Internationella Gatuteaterfestivalen i Halmstad / VTST i samarbete med Fresh Arts Coalition Europe.


Rurality/Ruralitet

“Hälften av jordens befolkning bor inte i städer”

2015 var året då allt ifrån lokala radiojournalister till FN pratade om urbaniseringen och att nu bor hälften av jordens befolkning i städer. Det har satt sina spår, under våren släpas Urban Agenda genom EUs byråkrati under ledning av Nederländerna (EUs mest tätbefolkade land). Mitt i denna våg av urbanisering, planerade miljöer och nybyggen vill vi peka på något helt annat. Det är dags att PUBLIC vänder blicken från torgen och ut mot landet, glesbygden, och byarna.

Ruralitet/Landsbygd/Natur/Glesbygd som fond för estetiska upplevelser är ingen ny sak, ibland står det som symbol för det naturliga och rena, lika ofta för det kaotiska och oorganiserade, och oftare ändå i popkulturen för det osofistikerade – det “bonniga”. Ur ett arrangörsperspektiv erbjuder natur och landsbygd helt andra möjligheter och utmaningar än presentation av konst i städer.


Talare

Vitalie Sprinceana, sociolog/aktivist (Chisinau, Moldavien),
Sara Dandois, konstnärlig ledare vid RoofTopTiger (Antwerpen, Belgien)
Vera Maeder, koreograf/dansare vid Hello Earth! (Danmark)
Wille Christiani, cirkusartist/producent vid CircusArts (Stockholm, Sverige)

Läs mer om talarna här


Praktiskt

Datum: 29 September 2016
Tid: Kaffe från 09:00 (Programstart 09:30)
Plats: Kulturhuset i Folkparken i Halmstad.
Registrering: Här
Registreringsavgift: 650kr
Frågor: ludde@crease.se


PUBLIC genomförs med stöd från Region Halland och Kulturförvaltningen Halmstads Kommun.


flygare

Västsvenska Turnerande Sommarteatern