PUBLIC(4): Rurality

 


cropped-HeaderWebPUBLIC4.jpg
PUBLIC(4) UPPSKJUTET TILL HÖSTEN. NYA DATUM PRESENTERAS PÅ HEMSIDAN SNART. 


“Hälften av jordens befolkning bor inte i städer”

2015 var året då allt ifrån lokala radiojournalister till FN pratade om urbaniseringen och att nu bor hälften av jordens befolkning i städer. Det har satt sina spår, under våren släpas Urban Agenda genom EUs byråkrati under ledning av Nederländerna (EUs mest tätbefolkade land). Mitt i denna våg av urbanisering, planerade miljöer och nybyggen vill vi peka på något helt annat. Det är dags att PUBLIC vänder blicken från torgen och ut mot landet, glesbygden, och byarna.

Ruralitet/Landsbygd/Natur/Glesbygd som fond för estetiska upplevelser är ingen ny sak, ibland står det som symbol för det naturliga och rena, lika ofta för det kaotiska och oorganiserade, och oftare ändå i popkulturen för det osofistikerade – det “bonniga”. Ur ett arrangörsperspektiv erbjuder natur och landsbygd helt andra möjligheter och utmaningar än presentation av konst i städer.

PUBLIC(4) fokuserar på goda exempel på konst i glesbygden, och de system som finns för att stötta densamma. I fallstudien från CircusArts och deras projekt Toqqortat möter vi ett projekt i vad som kanske borde kallas extrem glesbygd, under 2014 genomförde Circus Arts med internationella och lokala partners en storslagen eld och is-föreställning i Nuuk på Grönland. Vidare kommer Sune Nordgren som med hjärta och hjärna kurerar de ofta storslagna verk i utemiljö som blivit Kivik Art Centres signum. Han kommer presentera de utmaningar och fördelar han ser i arbetet med visuell konst utanför staden i relation till kulturlandskap, publik och lokala intressen.

PUBLIC genomförs med stöd från Region Halland och Kulturförvaltningen Halmstads Kommun.